Профспілка металургів і гірників України
facebook youtube

15 травня 2024 року

Набув чинності Закон про правонаступництво у трудових відносинах

15 01

15 травня набув чинності Закон від 25 квітня 2024 року № 3677-IX «Про внесення зміни до Кодексу законів про працю України щодо трудових відносин при передачі суб'єкта господарювання», яким регулюється правонаступництво у трудових відносинах у разі зміни власника підприємства.

Відповідно до його положень, у разі передачі суб'єкта господарювання трудові відносини працівників продовжуються із набувачем. Права і обов'язки за трудовими договорами, що існували між працівниками і відчужувачем, переходять до набувача.

У розумінні зазначеного закону відчужувачем є будь-яка юридична особа чи роботодавець - фізична особа, яка передає суб'єкт господарювання. Набувачем є будь-яка юридична особа чи роботодавець - фізична особа, яка внаслідок передачі отримує суб'єкт господарювання, за яким стоїть організована група ресурсів, продовжує той самий вид економічної діяльності, що і відчужувач, та стає учасником існуючих трудових відносин.

Відчужувач та набувач повинні не пізніше ніж за 10 робочих днів до здійснення передачі суб'єкта господарювання поінформувати виборний орган первинної профспілкової організації (профспілкового представника), а в разі відсутності первинної профспілкової організації - вільно обраних та уповноважених представників (представника) працівників, а в разі їх відсутності - працівників про:

- дату або орієнтовну дату передачі суб'єкта господарювання;

- причини передачі суб'єкта господарювання;

- правові, економічні та соціальні наслідки такої передачі для працівників;

- будь-які заходи, передбачені стосовно працівників.

Профспілка або інший представницький орган працівників протягом п'яти робочих днів з дня отримання інформації, мають право ініціювати консультації з відчужувачем та/або набувачем щодо причин прийняття рішення про передачу суб'єкта господарювання та його правових, економічних та соціальних наслідків для працівників, а також щодо заходів, які планується запровадити для уникнення таких наслідків чи їх пом'якшення. Консультації проводяться протягом п'яти робочих днів з дня їх ініціювання. За їх результатами складається протокол або інший документ за домовленістю сторін.

Про зміни істотних умов праці, спричинених передачею суб'єкта господарювання, працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

У разі звільнення працівника через зміну істотних умов трудового договору на шкоду працівникові роботодавець несе відповідальність за завершення трудового договору або трудових відносин.

За матеріалами сайту biz.ligazakon.net

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100