Профспілка металургів і гірників України
facebook youtube

26 липня 2023 року

«Положення про порядок надання гірничих відводів»: залишити у чинній редакції

26 02

Профспілка металургів і гірників України розглянула проєкт Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів». Нагадаємо, що чинне Положення, до якого пропонуються зміни, було затверджене Постановою КМУ №50 від 27 січня 1995 року.  

В даному проєкті Постанови пунктом 10 пропонується таке: «Для отримання гірничого відводу під територією, де розміщені будівлі, споруди, населені пункти, джерела водопостачання, водоймища, об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки історії, культури та мистецтва, об’єкти спеціального й іншого призначення, підприємству необхідно інформувати органи місцевого самоврядування або органи виконавчої влади про межі гірничого відводу для використання надр на території їх діяльності».

Потрібно зауважити, що запропоновані зміни, суперечать Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме:

- Статті 16 (пункт 3):

«Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад»;

- Розділу II (глава 2, стаття 27):

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

пункт а) власні (самоврядні) повноваження:

підпункт 5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;

пункт б) делеговані повноваження:

підпункт 2) розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;

Такі розбіжності в законодавстві призведуть до непорозумінь між підприємствами та органами місцевого самоврядування і територіальними громадами.

У зв’язку з цим Голова ПМГУ Олександр Рябко направив листа (№04/71 від 26.07.2023) до СПО обєднань профспілок на національному рівні з пропозицією від Профспілки металургів і гірників України стосовно змін до Положення про порядок надання гірничих відводів.

«ПМГУ вважає, що пункт 10 проєкту Постанови потрібно   залишити в чинній редакції, а саме: «Гірничі відводи під територією, де розміщені будівлі, споруди, населені пункти, джерела водопостачання, водоймища, об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятки історії, культури та мистецтва, об'єкти спеціального й іншого призначення, надаються за згодою відповідних місцевих рад та органів виконавчої влади», - зазначено у листі.

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100