Профспілка металургів і гірників України
facebook youtube

14 червня 2018 року набув чинності Закон України "Про Вищий антикорупційний суд" № 2447-VIII ухвалений парламентом 7 червня 2018 року.

Закон визначає засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальні вимоги до суддів цього суду та гарантії їх діяльності.

Протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом, повинен сформуватись Вищий антикорупційний суд у порядку та у складі, що визначені цим Законом.

Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та цього Закону проводиться конкурс на посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та на посади інших суддів Вищого антикорупційного суду, за результатами проведеного конкурсу призначаються судді Вищого антикорупційного суду.

Претенденти на посаду судді подаватимуть до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) документи для участі в конкурсі. Для оцінки доброчесності кандидатів та допомоги в підготовці рішення щодо призначення суддів ВККС на 6 років сформує громадську раду міжнародних експертів. Членів громадської ради призначатиме ВККС на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює в сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.

Вищий антикорупційний суд розпочинає роботу за умови призначення за результатами конкурсу щонайменше тридцяти п’яти суддів Вищого антикорупційного суду, у тому числі щонайменше десять із яких мають бути суддями Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

День початку роботи Вищого антикорупційного суду визначається рішенням зборів цього суду, що публікується на веб-порталі судової влади та в газеті "Голос України".

Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України. Вищий антикорупційний суд здійснюватиме правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його підсудності процесуальним законом, а також шляхом здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях.

Територіальна юрисдикція (підсудність) Вищого антикорупційного суду поширюватиметься на всю територію України.

Вищому антикорупційному суду будуть підсудні кримінальні провадження стосовно корупційних злочинів, передбачених в примітці статті 45 Кримінального кодексу України, яка визначає 19 статей, зокрема статтями 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), 211 (Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону), 366-1 (Декларування недостовірної інформації) та ін.

Кримінальне провадження у Вищому антикорупційному суді здійснюватиметься:

1) в суді першої інстанції – колегіально судом у складі трьох суддів, хоча б один з яких має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;

2) в апеляційному порядку – колегіально судом у складі трьох суддів, хоча б один з яких має стаж роботи на посаді судді не менше п'яти років.

Кримінальне провадження у Вищому антикорупційному суді під час досудового розслідування здійснюється слідчим суддею одноособово, а в разі оскарження його ухвал в апеляційному порядку – колегіально судом у складі не менше трьох суддів.

Законом встановлений перелік вимог до кандидатів в антикорупційні судді. Кандидати повинні володіти знаннями, практичними навичками та відповідати одній з чотирьох спеціальних вимог, зокрема мати: стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років; науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років; досвід професійної діяльності адвоката щонайменше сім років; сукупний стаж (досвід) судді, правознавця чи адвоката щонайменше сім років.

Не може бути призначена суддею Вищого антикорупційного суду особа: яка упродовж десяти років, що передують призначенню:працювала (проходила службу), зокрема в органах прокуратури України, внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державному бюро розслідувань, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), податковій міліції, Службі безпеки України, митних органах, Національному антикорупційному бюро. обіймала політичні посади, мала представницький мандат тощо.

Членам ради експертів на час участі у процедурі відбору кандидатів у судді встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду, що становить 75 прожиткових мінімумів.

Суддям Вищого антикорупційного суду надаватимуться додаткові гарантії забезпечення їх особистої безпеки та особистої безпеки членів їхніх сімей, близьких осіб та збереження їхнього майна. Також за заявою судді Вищого антикорупційного суду здійснюватиметься цілодобова охорона особистого або службового житла судді.

Житло судді Вищого антикорупційного суду оснащуватиметься охоронною сигналізацією та кнопками тривожної сигналізації.

Охорону судді Вищого антикорупційного суду, членів його сім’ї, а також охорону житла судді забезпечуватиме Служба судової охорони.

З метою моніторингу доброчесності, відповідності рівня життя судді Вищого антикорупційного суду та наявного у нього і членів його сім’ї майна одержаним ними доходам, проводяться перевірки на наявність у судді Вищого антикорупційного суду конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення у відповідності із Законом України  "Про запобігання корупції".

Правовий інспектор праці

В.Пророк

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100