Профспілка металургів і гірників України
facebook youtube

 

Які умови виходу на пенсію за вислугу років медичних працівників профілакторіїв?

м. Нікополь

 

Відповідно до пункту «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсії за вислугу років медичним працівникам призначаються незалежно від віку.

Основною умовою для призначення пенсії за вислугу років є наявність спеціального стажу роботи, напрацьованого в закладах і на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років.

Перелік таких посад і закладів затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» від 4 листопада 1993 року №909 (зі змінами) (далі – Постанова №909).

Зокрема, відповідно до Переліку право на пенсію за вислугу років надано лікарям та середньому медичному персоналу (незалежно від найменування посад) наступних закладів охорони здоров’я:

– лікарняних закладів, лікувально-профілактичних закладів особливого типу, лікувально-трудових профілакторіїв, амбулаторно-поліклінічних закладів, закладів швидкої та невідкладної медичної допомоги, закладів переливання крові, закладів охорони материнства і дитинства, санаторно-курортних закладів, установ з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань Держсанепідслужби та територіальних органів Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичних центрів;

– медико-соціальних експертних комісій, бюро судово-медичних експертиз і провізорам, фармацевтам та лаборантам аптек, аптечних кіосків, аптечних магазинів, контрольно-аналітичних лабораторій.

Відповідно до примітки 3 вищезазначеного Переліку робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 1 січня 1992 року, яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше діючого законодавства, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.

Незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ робота за спеціальністю, яка передбачена Переліком, дає право на пенсію за вислугу років. Тому працівники закладів та установ приватної форми власності, якщо такі визначені Переліком, мають право на призначення пенсії за вислугу років.

При призначенні даного виду пенсії допускається підсумовування стажу за періоди роботи працівників у закладах і установах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 року №213 збільшено спеціальний стаж, необхідний для призначення пенсії за вислугу років медичним працівникам.

При призначенні даного виду пенсії у період:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року необхідно мати – не менше 25 років 6 місяців спеціального стажу;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 років;

з 1 квітня  2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 року або після цієї дати – не менше 30 років.

Основним документом, що підтверджує спеціальний стаж, як до 1 січня 2004 року, так і після, є трудова книжка. Якщо із записів трудової книжки неможливо зробити відповідний висновок, додатково надається уточнююча довідка закладу (установи). Також при вирішенні цього питання може бути розглянуто інші документи (положення про заклад; структуру, штатні розписи, акредитаційний сертифікат тощо).

Зарахування до спеціального стажу часу навчання в навчальних закладах та періоду військової службичинним пенсійним законодавством України не передбачено.

Період перебування в частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і в додатковій відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею віку шести років зараховується до стажу роботи за вислугу років в одинарному розмірі.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров'я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров'я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров'я, а також у психіатричних закладах охорони здоров'я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі. Пільгове обчислення (в подвійному розмірі) страхового стажу застосовується лише до 1 січня 2004 року.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.Отже, у період отримання цього виду пенсії працювати можна лише на посадах і в закладах, які не передбачені Переліком (Постанова №909).

У разі повернення пенсіонера на роботу на посаду, зазначену в Переліку, виплата пенсії припиняється на весь період роботи і поновлюється після звільнення з роботи.

З 1 жовтня 2011 року особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого у статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон №1058), працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, і мають страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за віком органами Пенсійного фонду України виплачується неоподатковувана одноразова грошова допомога в розмірі 10 місячних пенсій на день її призначення.

Виплата грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Порядок обчислення стажу, який дає право на призначення грошової допомоги, і механізм виплати цієї допомоги встановлені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати» від 23 листопада 2011 року №1191.

Пенсіонери, яким призначено пенсію за вислугу років і які не досягли пенсійного віку, не мають права на перерахунок (через кожні два роки) з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії (частина четвертастатті 42 Закону №1058).

Після досягнення пенсійного віку, встановленого у статті 26 Закону №1058, особа може перейти з пенсії по вислузі років на пенсію за віком. В такому випадку:

якщо пенсіонер після призначення пенсії за вислугу років не працював, розрахунок пенсії за віком здійснюватиметься за матеріалами пенсійної справи, тобто фактично розмір пенсії не зміниться – зміниться лише вид пенсії;

якщо працював після призначення пенсії, при переведенні на пенсію за віком, за бажанням пенсіонера, можуть бути враховані стаж і заробіток, набуті після призначення пенсії за вислугу років, що дасть змогу збільшити коефіцієнт страхового стажу та індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Але і в цьому випадку при обчисленні розміру пенсії буде застосовуватися показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення пенсії за вислугу років (абзац другий частини третьої статті 45 Закону №1058).

Виняток із зазначеного вище правила зроблено лише для осіб, які отримують пенсію по інвалідності. Зокрема, якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена частиною другою статті 40 Закону №1058 для призначення пенсії.

Г.Просяник

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100