Профспілка металургів і гірників України
facebook youtube

Центральний комітет профспілки отримав відповідь Міністерства соціальної політики України на запит щодо застосування частини третьої ст. 119 КЗпП про збереження місця роботи, посади  та заробітної плати за працівниками, призваними  на строкову військову службу.

Витяг із листа:

"Відповідно до частини другої статті 119 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України „Про військовий обов'язок і військову службу" (далі-Закон) і „Про альтернативну (невійськову) службу", „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду" від 15.01.2015 № 116-VІІІ внесено зміни до статті 39 Закону (зміни набрали чинності 08.02.2015).

Відповідно до зазначених змін за громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, місце навчання у навчальному закладі незалежно від підпорядкування та форми власності та незалежно від форми навчання.

Враховуючи зазначені гарантії, працівники, призвані на строкову військову службу, не підлягають звільненню на підставі пункту 3 частини першої статті 36 КЗпП.

Враховуючи вищевикладене, у вашому випадку звільнених працівників має бути поновлено і збережено середній заробіток з дати звільнення.

Поновлення на роботі здійснюється шляхом скасування наказу про звільнення, внесення відповідного запису до особової справи (особової картки) працівника (та у подальшому внесення запису до трудової книжки). Про факт скасування наказу про звільнення роботодавець зобов'язаний повідомити працівника шляхом направлення йому за місцем реєстрації (фактичного проживання) листа із долученням копії наказу. Датою поновлення звільненого працівника на роботі є дата звільнення.

Окрім цього роботодавець у наказі про скасування наказу про звільнення зазначає про припинення працівником виконання посадових обов'язків у зв'язку з призовом на строкову військову службу за призовом під час мобілізації."

 

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100