Профспілка металургів і гірників України
facebook youtube

У нас на підприємстві в минулому році мали провести атестацію робочих місць, але не провели в зв’язку з відсутністю коштів, принаймні так пояснює керівництво. Ми працюємо на шкідливих роботах передбачених Списком №2, тож чи буде зарахована наша робота  до пільгового стажу при призначенні пенсії?

Згідно статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" пенсії за віком на пільгових умовах за списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. N 461, а також пенсії, що можуть встановлюватися підприємствами й організаціями за рахунок власних коштів працівникам інших виробництв, професій та посад залежно від умов праці, призначаються за результатами атестації робочих місць.

Атестація робочих місць за умовами праці (далі - атестація) проводиться відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.92р. №442, на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. 

Результати атестації використовуються підприємствами для розроблення заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників та під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, а також для здійснення пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством.

Атестація має проводитись в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років.

Відповідно до пункту 4.2 Порядку застосування Списків №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Мінпраці від 18.11.2005р. №383 результати атестації застосовуються при обчисленні пільгового стажу роботи, впродовж 5 років після затвердження її результатів, за умови, якщо впродовж цього часу на даному підприємстві не змінювались докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

За результатами атестації наказом по підприємству, після погодження з профспілковим комітетом, затверджується Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії та посади яких внесено до переліку.

Контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці, правильністю застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижн, Переліків робіт із особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці, та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких надаються пільги та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці, покладається на Держпраці.

Якщо роботодавець порушив строки проведення атестації, певний період роботи в шкідливих умовах праці не зараховується до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах та щорічну додаткову відпустку, також неможливо підтвердити право на скорочену тривалість робочого тижня, підвищену оплату праці, безоплатне отримання молока і лікувально-профілактичного харчування.

Тож якщо роботодавець порушує строки проведення атестації працівник для захисту своїх прав може звернутись до профспілкового комітету, комісії по трудовим спорам підприємства, Держпраці або оскаржити бездіяльність керівника підприємства до суду.

Посадові особи підприємства  за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення притягуються до адміністративної відповідальності згідно ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо працівник досягнув пенсійного віку, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах і звернувся до управління Пенсійного фонду з заявою про призначення пенсії, але отримав відмову в зв’язку з недостатністю пільгового стажу на момент звернення, з причини не проведення чи невчасного проведення атестації, рекомендуємо в судовому порядку оскаржувати рішення Управління Пенсійного фонду України.

Так як обов'язок проведення атестації робочих місць законодавством покладено на керівників підприємств,  суди прийшли до висновку, що у випадку її не проведення або неякісного проведення, позбавлення громадян їхнього конституційного права на соціальний захист, і зокрема, на пенсійне забезпечення за віком на пільгових умовах, є неправомірним (ухвала Вищого адміністративного суду України від 12.03.2014 по справі 230/6200/13-а, постанова Верховного Суду України від 16.09.2014 року по справі 21-307а14). Правові позиції Верховного Суду України є обов'язковими для судів, тож не залишайтесь байдужими відстоюйте і захищайте свої права.

Правова інспекція праці

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100