Профспілка металургів і гірників України
facebook youtube

Які гарантії надаються вагітним жінкам та жінкам, які мають малу дитину?

Чи може роботодавець звільнити з роботи жінку, яка знаходиться у відпустці по вагітності і пологам?

Недопущення дискримінації працюючих жінок, надання їм додаткових гарантій передбачено міжнародними договорами та угодами, ратифікованими Україною. Так, відповідно до статті 8 Європейської соціальної хартії (переглянутої), ратифікованої Законом України від 14 вересня 2006 року № 137-V, вважається незаконним, якщо роботодавець надсилає жінці попередження про звільнення з роботи у період від дати повідомлення нею свого роботодавця про вагітність до закінчення її відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Законодавство України також встановлює спеціальні норми, щодо захисту трудових прав жінок, в тому числі вагітних і жінок, які мають дітей.

Заборона відмови у прийнятті на роботу і звільнення з роботи

Стаття 184 КЗпП України забороняє роботодавцю відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату у зв’язку з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а прийнятих на роботу - заборонено звільняти з ініціативи роботодавця, в тому числі і з причин, що вона не пройшла випробувальний термін, оскільки таке звільнення кваліфікується як звільнення за ініціативи роботодавця. Звільнення вагітної жінки чи жінки, яка має дитину до трьох років можливе лише у разі повної ліквідації підприємства, установи чи організації, але з обов’язковим її працевлаштуванням. Тобто роботодавець має запропонувати жінці іншу роботу за її спеціальністю на цьому ж самому або на будь-якому іншому підприємстві. При цьому розрив у часі між звільненням і працевлаштуванням не допускається.

Заборона стосується і звільнення вагітної жінки у разі закінчення строкового трудового договору: роботодавець зобов’язаний працевлаштувати зазначену працівницю, а на період працевлаштування зберегти за нею середню заробітну плату, але не більше трьох місяців із дня закінчення строкового трудового договору.

До закінчення строку дії трудового договору жінка має надати роботодавцю медичний висновок, який підтверджуватиме вагітність. При цьому має бути доказ того, що роботодавець одержав цей висновок. Наприклад надати його під підпис, якщо ж роботодавець відмовляється його прийняти, потрібно направити рекомендованим чи цінним листом з описом вкладення. В іншому випадку, у разі незаконного звільнення, роботодавець буде посилатися на те, що він не знав про вагітність працівниці.

До того ж потрібно врахувати, що якщо жінка відмовиться від працевлаштування  за спеціальністю без поважної причини, то роботодавець зможе звільнити її на підставі п.2 ст.36 КЗпП.

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами

Жінка яка надала роботодавцю лікарняний листок має право на отримання оплачуваної відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомога по вагітності і пологам надається жінці в формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати за період відпустки по вагітності і пологам.

Допомога виплачується за весь період відпустки по вагітності і пологам, тривалість якої 70 календарних днів до пологів і 56 (при ускладнених пологах чи при народжені двох і більше дітей – 70) календарних днів після пологів. Тривалість відпустки обчислюється сумарно і надається повністю 126 (140) календарних днів незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

Допомога по вагітності і пологам

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.

Підставою для нарахування допомоги є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на час настання страхового випадку.

Якщо протягом дванадцяти місяців перед відпусткою по вагітності та пологам жінка має страховий стаж менше шести місяців, середня заробітна плата визначається для розрахунку допомоги - виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.

Приєднання щорічної відпустки

За бажанням жінки роботодавець зобов’язаний приєднати до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на даному підприємстві, в установі, організації в поточному робочому році (ст.180 КЗпП).

Відпустка по догляду за дитиною

Відповідно до ст. 179 КЗпП і ст. 18  Закону України «Про відпустки» після закінчення відпустки по вагітності і пологам за бажанням жінки їй надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Переведення на легшу роботу

Згідно зі ст. 178 КЗпП вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів. Необхідність переведення визначається медичним закладом, при цьому не має значення скільки часу пройшло з початку вагітності. До вирішення питання про надання вагітній жінці легшої роботи, вона підлягає звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені в цей період робочі дні.

Після переведення на легшу роботу жінці виплачується середній заробіток за попередньою роботою. Якщо ж заробіток на легшій роботі вищий за той, який вона отримувала до переведення, тоді виплачується фактичний заробіток.

Таке ж право на переведення на іншу роботу надається жінкам, які мають дітей до трьох років, якщо вони не можуть виконувати попередню роботу, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною трьох років.

Неповний робочий день

На прохання вагітної жінки чи жінки, яка має дитину, роботодавець зобов'язаний встановити для неї неповний робочий день чи неповний робочий тиждень. Оплата праці в цьому випадку провадиться пропорційно відпрацьованому часу або в залежності від виробітку (ст.56 КЗпП).

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Інші гарантії

Роботодавцю заборонено залучати вагітну жінку і жінку, яка має дитину віком до трьох років:

 • до роботи у нічний час;
 • до надурочних робіт;
 • до робіт у вихідні дні та направляти її у відрядження (ст. 176 КЗпП).

Стаж роботи

Відпустка по вагітності та пологам та відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховуються до страхового стажу і стажу роботи за спеціальністю. Відпустка без збереження заробітної плати, яка надається за медичним висновком не більш ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, зараховуються до стажу роботи за спеціальністю.

Час відпусток по догляду за дитиною не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку.

 

Г. Просяник

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100