Профспілка металургів і гірників України
facebook youtube

Від імені 8 мільйонів членів профспілок Федерація профспілок України заявляє, що наш вибір – це розвиток демократії, безпека громадян, модернізація виробництва, цивілізовані соціально-трудові відносини, досягнення європейських стандартів життя. Ми акцентуємо увагу кандидатів у Президенти України, що саме працею наших співвітчизників створюється національне багатство, саме їх праця є головним джерелом наповнення державного, місцевих і пенсійного бюджетів.

Наш Наказ майбутньому Президенту України:

1. Забезпечити розвиток України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави на основі утвердження та забезпечення прав і свобод громадян.

2.Створити умови для розбудови конкурентоспроможної економіки, заснованої на інноваціях, високопродуктивних робочих місцях та виробничій демократії і з залученням працівників до управління підприємством. Досягти протягом п’яти років ВВП на душу населення рівня країн – нових членів ЄС.

3. Забезпечити зростання рівня зайнятості на безпечних робочих місцях з гідними умовами праці. Запровадити механізм реалізації права молоді на перше робоче місце, підвищення кваліфікації. Збільшити протягом п’яти років кількість легально зайнятих не менш ніж на 4 мільйони.

4. З метою реалізації конституційного права громадян на достатній рівень життя для себе і своєї сім’ї забезпечити:

– мінімальну заробітну плату з 2015 року, що дасть можливість для відтворення трудового потенціалу працівника, утримання неповнолітніх членів сім’ї, сплачення витрат на платні медичні й освітні послуги, духовного розвитку, накопичення на придбання житла.

– динамічне зростання заробітної плати і її зрівняння до 2020 року з рівнем країн Євросоюзу. Забезпечення справедливого співвідношення між заробітною платою кваліфікованого працівника та заробітною платою керівника.

– підвищення у виробничій сфері частки витрат на оплату праці у собівартості продукції до середньоєвропейського рівня 30-35%.

– ліквідацію дискримінації в оплаті праці працівників бюджетних галузей, держслужбовців, поетапне підвищення заробітної плати бюджетникам з доведенням до 2017 року до рівня середньої по економіці.

– викорінення до кінця 2014 року заборгованості з виплати заробітної плати та запровадження механізму повноцінного захисту конституційного права працівника на своєчасну оплату праці.

– запровадження з 2015 року справедливої і прозорої системи пенсійного забезпечення із заміщенням середнього заробітку на рівні 55-65 відсотків, надання в повному обсязі заслужених чесною працею пільг i гарантій.

– щорічне зменшення не менш ніж на 25% розриву в розмірах пенсій, призначених у різні роки.

– встановлення у 2015 році та поетапне підвищення для учнів, студентів мінімального розміру стипендії пропорційно до прожиткового мінімуму.

5. Забезпечити державний контроль за цінами на товари першої необхідності, а також прозорість та обґрунтованість встановлення цін і тарифів на природний газ, електроенергію, послуги у сфері житлово-комунального господарства, електрозв'язку, громадського і залізничного транспорту. Впроваджувати заходи упереджувального соціального захисту вразливих категорій громадян у разі підвищення цін і тарифів, захист пенсій та трудових доходів не менш ніж на рівень інфляції.

6. Щороку забезпечувати державне замовлення на будівництво 200 тисяч квартир соціального житла для молоді, малозабезпечених сімей, людей з обмеженими фізичними можливостями. Запроваджувати доступні для кожної сім'ї кредити для будівництва або купівлі житла.

7. Впровадити прозору та справедливу податкову систему, здійснювати оподаткування доходів від праці не більше, ніж оподаткування доходів від капіталу. Встановити з 2016 року неоподаткований мінімум доходів громадян на рівні прожиткового мінімуму.

8. Подолати корупцію та хабарництво, тіньову заробітну плату, нелегальну та атипову зайнятість.

9. Продовжити програму повернення вкладів Ощадбанку Радянського Союзу до повного повернення коштів.

10. Сприяти розвитку громадянського суспільства та реалізації його основної функції – громадського контролю за діяльністю влади й дотриманням законодавства. Забезпечувати умови для ефективного соціального діалогу, діяльності профспілок й надання їм права законодавчої ініціативи та права звернення до Конституційного Суду.

Ми очікуємо від нового Президента України практичні кроки для підвищення престижності праці в національній економіці, належного оцінювання та визнання її суспільної значущості.

Федерація профспілок України розраховує, що Президент України реалізує Наказ профспілок. Зі свого боку, заявляємо про свою готовність до конструктивної співпраці з владою та роботодавцями задля реальних змін у країні, на які очікує суспільство.

Федерація профспілок України

15 квітня 2014 року

 

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100