Профспілка металургів і гірників України
facebook youtube

7 жовтня 2012 року профспілковий рух уп’яте відзначить Всесвітній день дій за гідну працю. Встановлений у 2008 році за ініціативою Міжнародної конфедерації профспілок (МКП), День дій за гідну працю дає можливість профспілкам масово підтримати загальну програму Міжнародної організації праці (МОП) «Гідна праця для всіх»,ухваленої в 1999 році.

Програма складається з чотирьох елементів: зайнятість, права, захист та діалог іґрунтується на переконанні, що всі чотири елементи потрібні для створення якнайкращих умов для соціального розвитку.

Відповідно до визначення МОП гідна праця – це продуктивна праця чоловіків та жінок в умовах свободи, рівності, безпеки та поваги до людської гідності. Вона забезпечує справедливий заробіток, безпеку на робочому місці та соціальний захист працівників та членів їхніх сімей, сприяє професійному зростанню працюючих та їх соціальній інтеграції, дає людям свободу висловлювати свої погляди, об’єднуватися для того, аби впливати на рішення, що стосуються їхнього життя, гарантує рівне ставлення та рівні можливості для всіх і кожного.

Концепція гідної праці охоплює шість ключових складових:

І. Можливість одержати роботу, тобто можливість зайнятості для кожної людини, яка бажає працювати, оскільки гідна праця неможлива без наявності роботи як такої. При цьому під «роботою» маються на увазі всі форми економічної діяльності людей, включаючи самостійну зайнятість, найману працю у формальній та неформальній економіці, зайнятість економічною діяльністю в домогосподарствах для самозабезпечення.

ІІ. Праця в умовах свободи – праця має бути вільно обраною, а не нав’язаною людині примусово. Неприйнятні форми праці, такі як рабська та кабальна, дитяча праця, що може зашкодити здоров’ю чи моральності, мають бути заборонені. Цей принцип передбачає також свободу вступу в організації трудящих.

ІІІ. Продуктивна праця має виняткове значення, оскільки дозволяє працюючим заробляти належні кошти для існування їх самих та їхніх сімей, а також забезпечує сталий розвиток і зміцнює конкурентоспроможність підприємств та країни загалом.

IV. Рівність у праці відображає потреби трудящих у справедливих і рівних можливостях на виробництві: відсутність дискримінації на робочому місці та у доступі до роботи, можливість гармонійного поєднання трудової діяльності із сімейним життям.

V. Безпека на виробництві означає сприяння в збереженні здоров’я, забезпечення пенсій, заходи захисту та фінансову допомогу в разі погіршення стану здоров’я, втрати роботи чи засобів існування.

VІ. Гідність у праці вимагає уважного ставлення до трудящих та їхніх проблем, участі трудящих у прийнятті рішень щодо умов праці. Найважливішим елементом є свобода трудящих колективно представляти свої інтереси.

Підтримуючи у своїй діяльності сформульовану МОП Концепцію гідної праці, де гідна праця посідає основне місце в соціальному, економічному і екологічному розвитку, відіграє головну роль у справі забезпечення збалансованості і соціальної справедливості в умовах, коли сучасна цивілізація знаходиться в пошуку більш стабільних і справедливих підходів до проблем зростання і розвитку. ФПУ, її членські організації докладуть максимум зусиль до впровадження  в Україні принципів гідної праці в повному обсязі.

ФПУ, її членські організації мають намір брати активну участь у виробленні конкретних напрямів модернізації, домагаючись при цьому їх узгодженості, обґрунтованості, прозорості. При цьому профспілки залишаються на позиції гідної праці як основи соціального добробуту  та економічного прогресу.

ФПУ домагатиметься прискорення темпів розвитку економіки, формування структурно розвиненої, конкурентоздатної економіки за умови збільшення робочих місць, що забезпечить потреби країни і населення та дозволить раціонально та ефективно використовувати матеріальні і людські ресурси з точки зору інтересів держави, найманих працівників, бізнесу.

У зв’язку з цим ФПУ закликає Президента України, Уряд, Парламент, роботодавців, громадські організації, а також політичні партії об'єктивно оцінювати позитивні зміни соціально-економічного стану країни при реалізації пріоритетних завдань для впровадження  принципів гідної праці в Україні.

У пошуках непростих рішень ФПУ вимагає при проведенні масштабних соціально-економічних реформ безумовного дотримання принципів гідної праці, вирішення стратегічних завдань у таких сферах, як зайнятість, соціальний захист, соціальний діалог і трудові відносини.

ФПУ закликає громадськість шляхом організації публічних заходів, інформаційних акцій взяти участь у відзначенні Всесвітнього дня дій за гідну працю з метою привернення уваги до необхідності спільної побудови в Україні гідних умов життя.

 

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100