Профспілка металургів і гірників України
facebook youtube

Законом передбачено, що для здійснення контролю за поточною діяльністю пенсійного фонду і вирішення основних проблем, що виникають у процесі його роботи створюється рада фонду. Для повноцінного її функціонування Держфінпослуг необхідно розробити чималу кількість нормативно-правових документів, проте деякі моменти, що стосуються механізму створення та діяльності ради, вже врегульовано.

Так, члени ради, згідно з Кваліфікаційними вимогами до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджених розпорядженням Комісії від 27 листопада 2003 р. №137, повинні відповідати вимогам щодо рівня освіти, досвіду практичної діяльності та спеціальних знань, визначених Держфінпослуг, що дозволить компетентно виконувати покладені них обов'язки. Крім того, члени ради повинні скласти обов'язковий іспит на володіння кваліфікаційним мінімумом з питань діяльності недержавних пенсійних фондів.

Кандидатури членів ради недержавного пенсійного фонду повинні погоджуватися з Держфінпослуг. Цей момент діяльності недержавного пенсійного фонду урегульовано Порядком погодження Держфінпослуг членів ради недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 грудня 2003 р. №169.

Для погодження кандидатур членів ради адміністратор (а у разі його відсутності - засновники) повинен надіслати Держфінпослуг належно оформлене повідомлення, що містить інформацію про зміни в складі ради пенсійного фонду та пакет документів, що підтверджують відповідність членів цієї ради встановленим вимогам.

Кандидати в члени ради фонду, які є представниками засновників пенсійного фонду та роботодавців-платників корпоративного пенсійного фонду, призначаються засновниками пенсійного фонду та роботодавцями-платниками корпоративного пенсійного фонду, визнаються членами ради фонду на зборах засновників та набувають відповідних повноважень, якщо протягом 30 днів після подання списку членів ради фонду до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо них не надійде обгрунтованого письмового заперечення з цієї комісії.

Однією з функцій, що покладається на раду пенсійного фонду, є розробка та затвердження його інвестиційної декларації.

Інвестиційна декларація - основний документ, що визначає інвестиційну політику пенсійного фонду та основні напрями інвестування пенсійних активів, а також обмеження інвестиційної діяльності з використанням пенсійних активів.

Положенням про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду (затверджене розпорядженням від 27.11.2003 №139), що розроблялось спільно з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, встановлюються порядок реєстрації інвестиційної декларації фонду та внесення змін до неї (слід зауважити, що інвестиційна декларація підлягає обов'язковій реєстрації в Держфінпослуг протягом 60 днів після формування ради фонду), а також вимоги до інвестиційної декларації, правила підготовки та порядок внесення змін до неї.

Інвестиційна декларація є невід'ємним додатком до договорів, укладених радою фонду з адміністратором, компанією з управління активами та зберігачем, з огляду на те, що зберігач виконує розпорядження компанії з управління активами та адміністратора пенсійного фонду з питань, що належать до їхньої компетенції.

Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" визначено, що одним із принципів недержавного пенсійного забезпечення є цільове та ефективне використання пенсійних коштів. З цією метою та задля підвищення інвестиційної доходності пенсійних активів рада фонду зобов'язана проводити щорічний аналіз ефективності інвестиційної діяльності та визначати доцільність внесення змін до інвестиційної декларації, враховуючи пропозиції, подані особами, які здійснюють управління активами такого пенсійного фонду, та консультантів з інвестиційних питань (у разі їхнього залучення).

 

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100