Профспілка металургів і гірників України
facebook youtube

На сьогодні пройшли державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України нормативно-правові акти, якими врегульовано особливості початку здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Статтею 21 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" встановлено, що юридична особа, яка має намір провадити діяльність з адміністрування пенсійних фондів, повинна отримати у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів. У зв'язку з цим було розроблено спеціальний регуляторний акт, що регламентує питання, пов'язані з отриманням такої ліцензії - "Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів", затверджені розпорядженням Держфінпослуг 13.11.2003 №118. Цим документом встановлюються умови провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, вимоги, обов'язкові для виконання на момент отримання ліцензії та під час провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, а також вимоги до документів, необхідних для отримання ліцензії особами, що здійснюють діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Відповідно до Ліцензійних умов особа, що планує здійснювати діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів та відповідає встановленим цим документом вимогам, повинна звернутися до Держфінпослуг з пакетом документів, необхідних для отримання ліцензії, причому якщо така особа - професійний адміністратор або компанія з управління активами, то вона повинна спочатку зареєструватися в Держфінпослуг як фінансова установа. Слід зазначити, що вимоги та перелік документів різняться в залежності від того, ким є заявник - професійним адміністратором, компанією з управління активами чи одноосібним засновником корпоративного недержавного пенсійного фонду, який ухвалив рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду.

Після отримання та розгляду належним чином складених та оформлених документів, Держфінпослуг ухвалює рішення про видачу ліцензії або рішення про відмову у її видачі у строк не пізніше, ніж тридцять календарних днів від дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, він може подати до Держфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці від дати ухвалення рішення про відмову у видачі ліцензії, а у разі відмови на підставі невідповідності заявника Ліцензійним умовам - після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.

Документом також докладно врегульовані вимоги до провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів відокремленими підрозділами адміністраторів, питання переоформлення, видачі дубліката та анулювання ліцензії.

Слід зазначити, що з боку Держфінпослуг адміністраторам пенсійних фондів буде приділятися особлива увага, оскільки це новий вид діяльності для нашої країни, і, окрім того, має місце соціальний аспект цього виду діяльності, адже саме адміністратор відповідає за організацію роботи пенсійного фонду, належний облік та контроль за пенсійними коштами. До таких фінансових структур, з метою забезпечення надійності їхньої діяльності, збереження пенсійних активів та захисту учасників недержавних пенсійних фондів у цілому висунуті особливі вимоги, зокрема, до розміру статутного (300 тис. євро) та власного капіталу (200 або 300 тис. євро - в залежності від наявності суміщення діяльності з управління активами та адміністрування недержавних пенсійних фондів), технічного забезпечення, членів виконавчих та органів контролю, кваліфікації кадрів тощо.

Вимоги до працівників адміністратора знайшли своє відображення ще в одному із нормативних актів, розробленого зусиллями Держфінпослуг, а саме Кваліфікаційних вимогах до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів. Цей документ передбачає, що фахівці з адміністрування недержавних пенсійних фондів повинні відповідати вимогам до рівня освіти, досвіду практичної діяльності та спеціальних знань, встановлених Держфінпослуг.

Засвідчення відповідності професійної придатності осіб здійснюється шляхом складання зазначеними особами обов'язкового кваліфікаційного іспиту. Охочі перед цим можуть пройти відповідне навчання за навчальними програмами. Програми навчання розроблятимуться навчальними закладами, з якими укладено відповідні договори, та мають бути погоджені із Держфінпослуг.

Відповідно до статті 12 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" рада фонду повинна укласти договори з суб'єктами, що здійснюють обслуговування недержавного пенсійного фонду: з адміністратором, компанією з управління активами та зберігачем. Адміністратор недержавного пенсійного фонду повинен повідомити Держфінпослуг про укладення радою зазначених договорів, причому виконання цих вимог Закону є обов'язковою умовою початку діяльності недержавного пенсійного фонду, без якого укладення пенсійних контрактів та отримання пенсійних внесків на рахунок недержавного пенсійного фонду забороняється.

З метою правового урегулювання строків, способу і порядку подання адміністратором інформації про виконання вимог щодо укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання таких фінансових послуг Держфінпослуг було розроблено Порядок подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду. Цим Порядком визначені вимоги до складу інформації щодо договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду, яка подається до Держфінпослуг та включає як інформацію власне про укладений договір, так і про особу - надавача послуг; строки, в які рада фонду повинна надати інформацію щодо укладених договорів адміністратору та, відповідно, строки, в які останній повідомляє про укладення договорів Держфінпослуг.

Слід мати на увазі, що у разі неподання відповідної інформації до Держфінпослуг остання протягом одного року з дня реєстрації недержавного пенсійного фонду ухвалює рішення про скасування реєстрації такого фонду.

Для формування обізнаності та зацікавленості населення в участі у недержавному пенсійному забезпеченні, рекламодавці - суб'єкти недержавного пенсійного забезпечення, розповсюджують інформацію про послуги, що ними надаються.

"Порядок подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" затверджений Розпорядженням Держфінпослуг 29.12.03 за № 187 розроблено з метою врегулювання відносин у сфері недержавного пенсійного забезпечення, пов'язаних з розповсюдженням рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення та запобігання недобросовісної реклами і захисту інтересів потенційних вкладників.

В якості превентивного заходу Держфінпослуг встановлено, що будь-які рекламні матеріали, що стосуються послуг з недержавного пенсійного забезпечення, які планується розповсюдити, подаються Держфінпослуг не пізніше, ніж за 10 робочих днів до їхнього розповсюдження. Порядком встановлюється процедура подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Держфінпослуг для погодження та перелік документів, що при цьому подаються, а також вимоги до цих документів. Крім того, Порядок визначає вимоги до рекламодавців та осіб, які надають агентські послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

Важливим моментом державного регулювання діяльності адміністраторів є недопущення на ринок недержавного пенсійного забезпечення недобросовісних та некомпетентних учасників, що взагалі є неприпустимим для ефективного функціонування будь-якої сфери економічних відносин, а тим паче - такої соціально значимої, як сфера недержавного пенсійного забезпечення. Отже, й розробка нормативно-правових документів буде здійснюватися з урахуванням цих факторів.

 

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100