Профспілка металургів і гірників України
facebook youtube

Законом передбачено, що для здійснення контролю за поточною діяльністю пенсійного фонду і вирішення основних питань його роботи утворюється рада фонду. Для повноцінного її функціонування Держфінпослуг потрібно ще розробити чималу кількість нормативно-правових документів, але певні моменти створення та діяльності ради вже врегульовані.

Так, члени ради, відповідно до Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджених розпорядженням Комісії від 27 листопада 2003 р. N 137, повинні відповідати вимогам до рівня освіти, досвіду практичної діяльності та спеціальних знань, встановлених Держфінпослуг, що дозволять їм компетентно виконувати покладені на раду пенсійного фонду функції.

Для засвідчення відповідності членів ради вимогам до спеціальних знань вони повинні скласти обов'язковий кваліфікаційний іспит на володіння кваліфікаційним мінімумом з питань діяльності недержавних пенсійних фондів.

Члени ради недержавного пенсійного фонду повинні погоджуватися з Держфінпослуг. Цей момент діяльності недержавного пенсійного фонду урегульований Порядком погодження Держфінпослуг членів ради недержавного пенсійного фонду, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 грудня 2003 р. N 169.

Для погодження членів ради адміністратор (а у разі його відсутності - засновники) повинен надіслати Держфінпослуг належно оформлене повідомлення, що містить інформацію про утворення або зміни в складі ради пенсійного фонду та пакет документів, що підтверджують відповідність осіб членів цієї ради встановленим вимогам.

Кандидати в члени ради фонду, які є представниками засновників пенсійного фонду та роботодавців-платників корпоративного пенсійного фонду, призначаються засновниками пенсійного фонду та роботодавцями-платниками корпоративного пенсійного фонду, визнаються членами ради фонду на зборах засновників та набувають повноважень членів ради фонду, якщо протягом 30 днів після подання списку членів ради фонду до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо них не надійде обґрунтованого письмового заперечення Держфінпослуг.

Однією з функцій, що покладається на раду пенсійного фонду є розробка та затвердження його інвестиційної декларації.

Інвестиційна декларація є основним документом, який визначає інвестиційну політику пенсійного фонду та основні напрями інвестування пенсійних активів, а також обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами.

Положенням про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду, затверджене розпорядженням від 27.11.2003 №139, яке опрацьовувалось спільно з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, встановлюються порядок реєстрації інвестиційної декларації фонду та змін до неї (слід зауважити, що інвестиційна декларація підлягає обов'язковій реєстрації в Держфінпослуг протягом 60 днів після формування ради фонду), а також вимоги до інвестиційної декларації, правила підготовки та порядок внесення змін до неї.

Інвестиційна декларація є невід'ємним додатком до договорів, укладених радою фонду з адміністратором, компанією з управління активами та зберігачем, з огляду на те, що зберігач виконує розпорядження компанії з управління активами та адміністратора пенсійного фонду, з питань що відносяться до їх компетенції.

Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" визначено, що одним із принципів недержавного пенсійного забезпечення є цільове та ефективне використання пенсійних коштів. З цією метою та метою підвищення інвестиційної доходності пенсійних активів рада фонду зобов'язана проводити щорічний аналіз ефективності інвестиційної діяльності та визначати доцільність внесення змін до інвестиційної декларації з урахуванням пропозицій, поданих особами, що здійснюють управління активами такого пенсійного фонду та консультантів з інвестиційних питань (у разі їхнього залучення).

 

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100